تحلیل زبانشناختی شخصیت سیاستمداران: مطالعة موردی دونالد ترامپ

Attachments:
Download this file (تحلیل زبانشناختی شخصیت سیاستمداران  مطالعة موردی دونالد ترامپ.pdf)تحلیل زبانشناختی شخصیت سیاستمداران: مطالعة موردی دونالد ترامپ937 kB202 Downloads