شما اینجا هستید: Homeتاریخ روابط بین الملل

نتايج و پيامدهاي جنگ جهاني دوم

 نتايج و پيامدهاي جنگ جهاني دوم

سعید صفرپور: هیئت تحریریه

ادامه مطلب...

سقوط امپراطوری رم باستان

استيلاي رم موجب برقراري صلح در دنياي مديترانه که مدتها ميدان جنگ شده بود گرديد، منتهي اين پيش آمد نتوانست، لااقل در آغاز کار، وسايل رفاه و نيکبختي را در اين ناحيه فراهم سازد.

سعید صفرپور: هیئت تحریریه

ادامه مطلب...

اقتصاد و اجتماع در خاورمیانه (بخش اول)

درباره تاریخ اقتصادی و اجتماعی خاورمیانه تا پیش از عصر جدید تحقیقات چندانی به عمل نیامده، در نتیجه این مبحث اندک شناخته و فهمیده شده است.

سعید صفرپور: هیئت تحریریه

ادامه مطلب...

خاورمیانه بعد از سقوط مغول و ظهور مجدد 2 قدرت کهن و عثمانی

در سده های بعد از فتوحات مغول و فروپاشی خلافت، سه مرکز بزرگ قدرت در خاورمیانه اسلامی پدید آمد:

ادامه مطلب...

خاورمیانه در دوران خلافت عباسیان و فاطمیان

در 25 رمضان سال 129 هجری، مطابق با 9 ژوئن 747 میلادی، یکی از موالی ایرانی به نام ابومسلم، در رأس فرقه رزمنده ای افراطی، در خراسان ایالت شرقی ایران، عَلَم سیاه طغیان برافراشت.

ادامه مطلب...

درآمدی کوتاه بر تاریخ کمونیسم

 

ادامه مطلب...

اقتصاد و اجتماع در خاورمیانه (بخش دوم)

درباره تاریخ اقتصادی و اجتماعی خاورمیانه تا پیش از عصر جدید تحقیقات چندانی به عمل نیامده، در نتیجه این مبحث اندک شناخته و فهمیده شده است.

سعید صفرپور: هیئت تحریریه

ادامه مطلب...

اروپا و صنعت

در سده ی نوزدهم میلادی، صنعت از دو مرحله ی کاملاً مشخص گذشت که حد فاصل آن ها 1870م بود. هر یک از این مرحله ها دارای تکنولوژی خاص و شکل سازمانی و آرمان های خاص بودند. نخستین مرحله، به گونه ای بسیار آشکار در بریتانیا روی نمود. دومین مرحله، پراکندگی بیشتری داشت و در امریکا و آلمان هم آشکار شد؛ اما به ویژه انگلستان هم چنان پیشتاز ماند و الگو بود.

سعید صفرپور: هیئت تحریریه

ادامه مطلب...

خاورمیانه و ظهور چنگیزخان

در قرن یازدهم قراین فراوانی از ضعف داخلی در دولت و جامعه اسلامی دیده می شد. علایم ضعف حتی پیش از این نیز مشهود بود:

ادامه مطلب...

ظهور اسلام و پیامدهای جهانی آن(بخش دوم)

عمر بنا بر روایت فقط پنجاه و سه ساله بود که به قتل رسید و در زمان حیات خود تدارکی برای جانشینی ندید. در خبر است که در بستر مرگ شورایی مرکب از شش صحابه ارشد تعیین کرد و به آن ها دستور داد یکی را از میان خود به خلافت برگزینند.

ادامه مطلب...