شما اینجا هستید: Homeتاریخ روابط بین الملل

بازخوانی نظم برخاسته از معاهدات وستفالی(بخش دوم)

وضعیت امپراتوری مقدس و قدرت های دیگر جهان در قرن شانزدهم

 

ادامه مطلب...

بازخوانی نظم برخاسته از معاهدات وستفالی(بخش اول)

در پایان جنگ های سی ساله مذهبی کنفرانس های صلح وستفالی تشکیل شد و قریب 400 شاهزاده نشین آلمانی که جزئی از امپراتوری مقدس رم - ژرمنی بودند حق اعلان جنگ و صلح مستقل پیدا کردند. این استقلال نسبی شروع دولت های ملی را نوید می داد که از این پس سنگ پایه بنای نظم بین المللی محسوب می شدند. این واحدهای جدید به تدریج رشد کرده و با تعریف ملت در انقلاب کبیر فرانسه معنای واقعی خود را یافتند. دولتهای ملی تا سال های اخیر اهمیت خود را حفظ کرده اند. اما امروزه نسبت به استمرار یا ختم نقش پردازی آنها تردیدهایی بوجود آمده است.

ادامه مطلب...