شما اینجا هستید: Homeتحلیل

تاثیر "کرونا ویروس" بر نظم بین المللی

تاج الدین صالحیان دکترای تخصصی روابط بین‌الملل و تحلیلگر مسائل بین المللی

ادامه مطلب...

جابگاه ایران در نظم بین الملل آینده (بخش اول)

دکتر مهدی مطهرنیا

گزارش سی و هشتمین نشست تلگرامی گروه مطالعات روابط بین الملل
 

ادامه مطلب...

چرخش جامعه از فضای خطر به فضای بی تفاوتی در دوران کرونایی(با نگاهی به "نظریه جامعه خطر خیز")

سیده مسعوده میر مسعودی سر دبیر مجله ایرانی روابط بین الملل

ادامه مطلب...

تغییر اقتصاد جنگ جهان با کرونا ویروس

زهرا شریف زاده عضو هیئت تحریریه مجله ایرانی روابط بین الملل

ادامه مطلب...

کرونا ویروس ونظریه واقع گرایی در روابط بین الملل

روح الله سوری عضو هیئت تحریریه مجله ایرانی روابط بین الملل

ادامه مطلب...

جنبش‌توده‌ای و خشونت‌مدنی در آمریکا

دکتر رامتین‌رضایی عضو هیئت تحریریه

ادامه مطلب...

جنگ سرد بین امریکا وچین(بر اساس نظریه وابستگی متقابل پیچیده کوهن)

زهرا شریف زاده عضو هیئت تحریریه مجله ایرانی روابط بین الملل

ادامه مطلب...

بررسی انتخابات 2020 امریکا

تاثیر سیاست های داخلی وخارجی بر رقابت نامزدهای انتخاباتی امریکا

دکتر مهدی نوربخش

ادامه مطلب...

تأثیر کووید-19 بر اقتصاد جهانی(مطالعه موردی ایران)

زهرا شریف زاده عضو هیئت تحریریه مجله ایرانی روابط بین الملل

ادامه مطلب...

کرونا و مدیریت بحران

    دکتر رامتین رضایی عضو هیئت تحریریه مجله ایرانی روابط بین الملل

ادامه مطلب...