شما اینجا هستید: Homeتحلیل

آمریکا در سالی که گذشت

رامتین رضایی عضو هیئت تحریریه

ادامه مطلب...

ارزیابی تصمیم ترامپ مبنی بر انتقال سفارت آمریکا به بیت المقدس

مصاحبه دکتر امیرهوشنگ میرکوشش با بخش خبری  شبکه سحر کردی(96/09/18)

ادامه مطلب...

واکاوی قدرت و نظام بین الملل در موضوع سعدالحریری

محمد علی هژبری:عضو هیئت تحریریه مجله ایرانی روابط بین الملل

ادامه مطلب...

پارادکس ایران در برابر استقلال خواهی کردهای عراق

دکتر محمد منصور نژاد

ادامه مطلب...

سناریوهای پیش روی همه پرسی استقلال کردستان

روح اله سوری: کارشناس ارشد روابط بین الملل

ادامه مطلب...

گسترش نقش عربستان سعودی در سیاست منطقه ای: دو سطح تحلیل خرد و کلان

 رامتین رضایی: عضو هیئت تحریریه

گزارش بیست و هشتمین  هم اندیشی علمی تخصصی در گروه مطالعات روابط بین الملل

ادامه مطلب...

آینده پژوهی ارتباط ایران و عربستان با نگاهی گذرا به تحولات اخیر در خاورمیانه

سیده مسعوده میر مسعودی

گزارش بیست وهفتمین هم اندیشی علمی تخصصی گروه مطالعات روابط بین الملل

ادامه مطلب...

اصول راهبرد خاورمیانه‌ای ترامپ

روح اله سوری:عضو هیئت تحریریه مجله ایرانی روابط بین الملل

ادامه مطلب...

تبیین رفراندوم کردستان در چارچوب نظریه شناسايي

رامتین رضایی:عضو هیئت تحریریه

گزارش بیست وچهارمین هم اندیشی تلگرامی علمی تخصصی گروه مطالعات روابط بین الملل

ادامه مطلب...

جهانی شدن و اسلام در خاورمیانه

دکتر محمد رضا دهشیری

بیست ودومین هم اندیشی علمی تخصصی گروه مطالعات روابط بین الملل

ادامه مطلب...