شما اینجا هستید: Homeتحلیل

تبیین رفراندوم کردستان در چارچوب نظریه شناسايي

رامتین رضایی:عضو هیئت تحریریه

گزارش بیست وچهارمین هم اندیشی تلگرامی علمی تخصصی گروه مطالعات روابط بین الملل

ادامه مطلب...

جهانی شدن و اسلام در خاورمیانه

دکتر محمد رضا دهشیری

بیست ودومین هم اندیشی علمی تخصصی گروه مطالعات روابط بین الملل

ادامه مطلب...

روهينگيا: مثلث تعارض قومی؛ مذهبی و سیاسی

رامتین رضایی: عضو هیئت تحریریه

ادامه مطلب...

رفراندم استقلال اقلیم خود مختار کردستان عراق گامی در اجرای طرح خاورمیانه جدید

سیده مسعوده میر مسعودی

بیستمین هم اندیشی تلگرامی تخصصی گروه مطالعات روابط بین الملل 

ادامه مطلب...

تحریم های جدید آمریکا علیه ایران و ضرورت حفظ برجام

گزارش جلسه گفت و گو و پرسش و پاسخ با حضور  دکتر سید حسین موسویان

گروه مطالعات روابط  بین الملل

ادامه مطلب...

سناریوهای پیش روی همه پرسی استقلال کردستان

روح اله سوری: کارشناس ارشد روابط بین الملل

ادامه مطلب...

متغیرهای تاثیر گذار بر روابط ایران و عربستان

دکتر شقایق حیدری

بیست ودومین هم اندیشی علمی تخصصی گروه مطالعات روابط بین الملل

 

ادامه مطلب...

جایگاه آسیا –پاسیفیک در آینده سیاست خارجی امریکا

دکتر امیرهوشنگ میر کوشش-
رامتین رضایی

ادامه مطلب...

مخازن فکری خشونت در خاورمیانه : مورد داعش

دکتر قدیر نصری

نوزدهمین نشست تلگرامی گروه مطالعات روابط بین الملل

ادامه مطلب...

سیاست خارجی ترکیه در خاورمیانه

محمدعلی هژبری :دانشجوی دکتری علوم سیاسی

هجدهمین هم اندیشی تلگرامی علمی تخصصی در گروه مطالعات روابط بین الملل

ادامه مطلب...