شما اینجا هستید: Homeتحلیلروسیه بار دیگر زمین بازی با غرب را به خارج نزدیک می برد

روسیه بار دیگر زمین بازی با غرب را به خارج نزدیک می برد

سیده مسعوده میر مسعودی: سر دبیر مجله ایرانی روابط بین الملل

در جریان تنش اخیر و شلیک به کشتی های اوکراینی در تنگه کرچ در دریای آزوف ، بنظر می رسد روسیه بازی دیگری را با غرب شروع کرده و آن تغییر زمین بازی از خارج دور یعنی سوریه به اوکراین، به خارج نزدیک روسیه است .  در 2003 روسیه و اوکراین قرار دادی مبنی بر اینکه دریای آزوف جزو دریاهای داخلی   روسیه و اوکراین هست و جزو دریاهای بین المللی محسوب نمی شود بستند که در آن اوکراین و روسیه مشترکا در این دریا سهم داشتند. هفته گذشته روسیه  با قرار دادن یک نفتکش عظیم الجثه در تنگه کرچ عملا راه مبادله را  در این تنگه را بسته است. دو بندر  بردیانسک و ماریو پول نزدیک دریای آزوف که  متعلق به اوکراین است و صادرات غلات و فولاد و واردات زغال از آنجا صورت می گیرد و در اقتصاد اوکراین  حیاتی محسوب می شوند لذا این عمل موجب تنش و اعتراض اوکراین شده است بنظر می رسد روسیه  قصد دارد تا بار دیگر تنش بین خود و اوکراین را به نمایش بگذارد.
حال با این مقدمه  و با یاد آوری، تنش 2014 روسیه و اوکراین و الحاق شبه جزیره کریمه به روسیه با انتخابات آزاد و رای مردم  و با اتفاقات اخیر بنظر می رسد سیاست پوتین در این موضوع وارد  مرحله ای جدید شده باشد .هدف روسیه از این رفتار ها چیست؟  چه مقاصدی از برآیند این موضوع وجود دارد؟
 با نگاهی به  زمامداری پوتین می توان گفت پوتبن با مهندسی سیاسی خاص اش توانسته روسیه  را در تمام موضوعات جهانی بنوعی  وارد کند و  به عنوان یک بازیگر مهم به جهانیان  نشان دهد  . با بررسی در عملکرد پوتین می توان گفت  در سیاست های پوتین دوست همیشگی و دشمن همیشگی وجود ندارد و منافع روسی و اثبات هویت روسی مرکز اصلی تمام استراتژی ها ی پوتین محسوب می شود.
 روسیه در سوریه توانست  عملا به کمک متحدان خود راه را بر بازیگری غرب ببندد و یا حرکت اخیر نیز  در تنگه کرچ بنظر می رسد سعی دارد تا زمین بازی  با غرب را به خارج نزدیک  خود منتقل کند لذا  با وجود اعتراض اتحادیه اروپا به عملکرد روسیه دردریای آزوف و درخواست اوکراین از سازمان ملل برای جلسه اضطراری،روسیه نیز درخواست جلسه ای برای تخلف اوکراین و تجاوز به آبهای مورد مالکیت روسیه دارد و این نشانگر آن است که روسیه برای این موضوع برنامه خاص خود را دارد .
سوال اساسی در اینجا این است که پوتین به چه علت این برنامه را دارد و چرا این زمان را برای این موضوع برگزیده است؟
 در جواب می توان گفت اتحادیه اروپا بعد از برگزیت عملا در حال از دست دادن بازوی قدرتمند خود است و این بنوعی پوتین را بر آن داشت که زمان اجرای برنامه خاص خود رسیده است .پوتین تحت آموزه های متفکر ان استراتژیکی  سن پتر بورگی  خود تمایل دارد پله های ارتقا روسیه را  به سمت قدرت بزرگ از منطقه به جهان ببرد و با توجه به عملکردهایش  ،فرصت ها را خوب می شناسد و از این فرصت به نفع روسیه استفاده میکند و طبق نظریه تصمیم گیری گراهام آلیسون  ، تابع یک نوع تصمیم گیری هم نیست و با شرایط تصمیم گیری می کند .
نتیجه گیری
پوتین برای عملیات اخیر در موضوع اوکراین  و روی میز قرار دادن آن، تنش با آن کشور چند علت اساسی دارد اول اینکه روسیه  سعی دارد دولت اروپا محور اوکراین  را به چالش بکشد و بار دیگر به اوکراین یاد آوری کند که پیوستن به اتحادیه اروپا  عوارض شدیدی برای آن کشور دارد و در پوسته داخلی تمام عملکردهای پوتین هم  ،اثبات و حفظ هویت روسی و گستر ش آن به خارج نزدیک  است ودر پوسته خارجی ،روسیه سعی دارد دخالت اتحادیه اروپا و آمریکا تحت عنوان گسترش ناتو و دموکراسی به شرق را هم مورد چالش قرار دهد این نشان می دهد که روسیه هنوز از دخالت غرب در خارج نزدیک نگران است و برای پیشگیری از دخالت در آینده در خارج نزدیک پیش دستی می کند تا از عوارض آن در  آینده جلوگیری کند  .
علت انتخاب این زمان برای این موضوع هم برگزیت و رسمی شدن جدایی انگلستان از اتحادیه اروپا است چون اروپا با اینکه برای برگزیت  رضایت دارد ولی کاملا برای از دست دادن این بازوی قدرتمند نگران است و برای داشتن و جذب اعضای جدید انرژی کمی دارد و هم اکنون  پروژه گسترش دموکراسی به شرق  برایش اولویت نیست.
پوتین یک شخصیت چند وجهی  دارد در آن واحد در چند جا بازیگر ی می کند و مهمترین وجه این شخصیت سیاسی ،شناسایی فرصت ها و ایجاد استراتژی هماهنگ برای آن موضوع  است.و ومهمترین اصل نیز برای پوتین ، ارزش گذاری بر روی هویت روسی و ارزشهای روسی مثل حفظ خارج نزدیک  است .  عملکرد پوتین در موضوع اوکراین  بیشتر فرا منطقه ای است و سعی دارد غرب را به چالش بکشد و راه برای پیوستن  اوکراین به غرب را دچار دست انداز کند و تمایل دارد اوکراین هم چنان زیر چتر روسیه باشد و اعتبار قدرت غرب را  برای اوکراینی ها پایین بیاورد .

 

تحریریه مجله ایرانی روابط بین الملل