شما اینجا هستید: Homeترجمه

ایده هایی برای آمریکا

ترجمه و برگردان: علی ترابی ، کارشناس ارشد مطالعات آمریکای شمالی ، دانشگاه تهران


ادامه مطلب...

فصل ششم کتاب نظریه سیاست بین الملل: ساختار(نظام) آنارشیک و موازنه قوا

تالیف : کنت والتز(والتس)
ترجمه:
امیر هوشنگ میرکوشش
جبار خدادوست

ادامه مطلب...

چه چیز ایران را به یک تهدید تبدیل می کند؟

برگردان: محمد زارعی، پژوهشگر مطالعات آلمان و اروپا

ادامه مطلب...

حلقه(محور) بی‌ثبات:همسایگان جنوبی اتحادیه اروپا

جبار خدادوست

زهره قدبیگی

Attachments:
Download this file (حلقه(محور) بی‌ثبات.pdf)حلقه(محور) بی‌ثبات.pdf333 kB434 Downloads
ادامه مطلب...

آیا ترامپ را می توان یک اصلاح طلب نامید؟

روزنامه نویه سورشه سایتونگ
برگردان: محمد زارعی /پژوهشگر مطالعات آلمان و اروپا

ادامه مطلب...

تأثیر سیاست و استعاره بر رسانه

 

فاطمه صیرفی، پژوهشگر مطالعات زبان و فرهنگ آلمانی

ادامه مطلب...

از سیاست نگاه به شرق تا سیاست سرد: مرکل ، پوتین و سیاست خارجی آلمان در قبال روسیه

ترجمه جبار خدادوست و فاطمه وفایی زاده

Attachments:
Download this file (سیاست نگاه به شرق آلمان.pdf)سیاست نگاه به شرق آلمان.pdf5554 kB469 Downloads

اقتصاد سیاسی بین الملل در قرن 21

   امیر هوشنگ میرکوشش و جبار خدادوست

ادامه مطلب...

اروپا در انتظار هومری جدید: روابط آلمان وفرانسه در سراشیبی

جبار خدا دوست عضو هیئت تحریریه

Attachments:
Download this file (اروپا در انتظار هومری جدید.pdf)اروپا در انتظار هومری جدید.pdf498 kB441 Downloads
ادامه مطلب...