شما اینجا هستید: Homeترجمه

وعده دروغین تغییر رژیم :چرا واشینگتن در خاورمیانه شکست می خورد؟

ترجمه: روح الله سوری عضو هیئت تحریریه مجله ایرانی روابط بین الملل

ادامه مطلب...

زنان صلح ساز کجا هستند؟

مترجم : داود مفردی

ادامه مطلب...

در باب مشارکت هسته ای آلمان

ترجمه مصطفی مالکی: کارشناس مطالعات اروپا

ادامه مطلب...

آنچه در سین کیانگ در حال وقوع است یک نسل کشی است

مترجم: روح الله سوری عضو هیئت تحریریه مجله ایرانی روابط بین الملل

ادامه مطلب...

روابط صرفا تجاری اسرائیل و امارات

مترجم: زهرا شریف زاده 

ادامه مطلب...

تأثیر رقابت منطقه ای خاورمیانه بر امنیت و ثبات در شاخ آفریقا

ترجمه: زهرا شریف زاده

ادامه مطلب...

چه آلترناتیوهایی برای توافق هسته‌ای با ایران وجود دارد؟

کنت کاتزمن ( شورای آتلانتیک)
ترجمه : روح الله سوری

ادامه مطلب...

توافق نظامی چین با ایران تحت برنامه مشارکت 25ساله

مترجم: روح الله سوری عضو هیئت تحریریه مجله ایرانی روابط بین الملل

ادامه مطلب...

رمزگشایی کردن از چین در خاورمیانه

مترجم: محسن انصاری کارشناسی ارشد فلسفه

ادامه مطلب...