شما اینجا هستید: Homeترجمه

دولت عمان به دنبال دریافت کمک های مالی از کشورهای خلیج فارس می باشد

ترجمه: روح الله سوری عضو هیئت تحریریه مجله ایرانی روابط بین الملل

ادامه مطلب...

پنج دلیل که باعث می شود سیاست فشار حداکثری امریکا علیه ایران را یک سیاست شکست خورده به حساب بیاوریم

روح الله سوری عضو هیئت تحریریه مجله ایرانی روابط بین الملل

ادامه مطلب...

تئوری کمی روابط بین الملل:رویکردها و دستورهای احتمالی

زهرا شریف زاده عضو هیئت تحریریه مجله ایرانی روابط بین الملل

ادامه مطلب...

هزینه یک سیاست خارجی داخلی

زهرا شریف زاده عضو هیئت تحریریه مجله ایرانی روابط بین الملل

ادامه مطلب...

امنیت انرژی و پاسخ آلمان به تجدیدنظر طلبی روسیه: خطرات قدرت مدنی

مترجمان:

دکتر جبار خدادوست،عضوهیات تحریریه مجله ایرانی روابط بین الملل

فاطمه وفایی زاده،کارشناسی ارشد مطالعات آمریکا-دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران


نویسنده:
تام دایسون، استاد روابط بین الملل دپارتمان علوم سیاسی و روابط بین الملل کالج رویال هالووی دانشگاه لندن

 

ادامه مطلب...

آیا ترامپ می خواهد که ایران به سلاح هسته ایی دست پیدا کند؟

ترجمه : روح الله سوری عضو هیئت تحریریه مجله ایرانی روابط بین الملل

ادامه مطلب...

آغاز یک پایان برای نفت؟

انرژی در دنیای پس از همه گیری

- مایکل تی کلر

ادامه مطلب...

وقتی که چین بر " وب " حکومت می راند : فناوری خدمتکار دولت

نویسنده : آدام سیگال
مترجم : یوسف بشارت

ادامه مطلب...

تداوم اصول ترامپیستی درقاموس دموکراتها

کولم لینچ نویسنده ارشد فارین پالیسی

ترجمه:ندا کهریزی, کارشناسی ارشد روابط بین الملل

ادامه مطلب...

ایده هایی برای آمریکا

ترجمه و برگردان: علی ترابی ، کارشناس ارشد مطالعات آمریکای شمالی ، دانشگاه تهران


ادامه مطلب...