شما اینجا هستید: Homeترجمه

وقتی که چین بر " وب " حکومت می راند : فناوری خدمتکار دولت

نویسنده : آدام سیگال
مترجم : یوسف بشارت

ادامه مطلب...

تداوم اصول ترامپیستی درقاموس دموکراتها

کولم لینچ نویسنده ارشد فارین پالیسی

ترجمه:ندا کهریزی, کارشناسی ارشد روابط بین الملل

ادامه مطلب...

ایده هایی برای آمریکا

ترجمه و برگردان: علی ترابی ، کارشناس ارشد مطالعات آمریکای شمالی ، دانشگاه تهران


ادامه مطلب...

فصل ششم کتاب نظریه سیاست بین الملل: ساختار(نظام) آنارشیک و موازنه قوا

تالیف : کنت والتز(والتس)
ترجمه:
امیر هوشنگ میرکوشش
جبار خدادوست

ادامه مطلب...

چه چیز ایران را به یک تهدید تبدیل می کند؟

برگردان: محمد زارعی، پژوهشگر مطالعات آلمان و اروپا

ادامه مطلب...

هزینه یک سیاست خارجی داخلی

زهرا شریف زاده عضو هیئت تحریریه مجله ایرانی روابط بین الملل

ادامه مطلب...

امنیت انرژی و پاسخ آلمان به تجدیدنظر طلبی روسیه: خطرات قدرت مدنی

مترجمان:

دکتر جبار خدادوست،عضوهیات تحریریه مجله ایرانی روابط بین الملل

فاطمه وفایی زاده،کارشناسی ارشد مطالعات آمریکا-دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران


نویسنده:
تام دایسون، استاد روابط بین الملل دپارتمان علوم سیاسی و روابط بین الملل کالج رویال هالووی دانشگاه لندن

 

ادامه مطلب...

آیا ترامپ را می توان یک اصلاح طلب نامید؟

روزنامه نویه سورشه سایتونگ
برگردان: محمد زارعی /پژوهشگر مطالعات آلمان و اروپا

ادامه مطلب...

تأثیر سیاست و استعاره بر رسانه

 

فاطمه صیرفی، پژوهشگر مطالعات زبان و فرهنگ آلمانی

ادامه مطلب...

از سیاست نگاه به شرق تا سیاست سرد: مرکل ، پوتین و سیاست خارجی آلمان در قبال روسیه

ترجمه جبار خدادوست و فاطمه وفایی زاده

Attachments:
Download this file (سیاست نگاه به شرق آلمان.pdf)سیاست نگاه به شرق آلمان.pdf5554 kB669 Downloads