اقتصاد سیاسی بین الملل در قرن 21

   امیر هوشنگ میرکوشش و جبار خدادوست

فصول یک، دو و بخشی از فصل سه

کتاب اقتصاد سیاسی بین الملل(صفحات 1 الی 50)

International  Political Economy in the 21st  Century:Contemporary Issues and Analyses

Roy Smith, Imad El-Anis and Christopher Farands

Publisher: Pearson Education Limited, London, 2011

 

ترجمه:

دکتر امیر هوشنگ میرکوشش

جبار خدادوست

 

Attachments:
Download this file (فصول 1، 2 و بخشی از فصل 3 کتاب اقتصاد سیاسی بین الملل.pdf)فصول 1، 2 و بخشی از فصل 3 کتاب اقتصاد سیاسی بین الملل.pdf2089 kB2147 Downloads