شما اینجا هستید: Homeترجمهامنیت انرژی و پاسخ آلمان به تجدیدنظر طلبی روسیه: خطرات قدرت مدنی

امنیت انرژی و پاسخ آلمان به تجدیدنظر طلبی روسیه: خطرات قدرت مدنی

مترجمان:

دکتر جبار خدادوست،عضوهیات تحریریه مجله ایرانی روابط بین الملل

فاطمه وفایی زاده،کارشناسی ارشد مطالعات آمریکا-دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران


نویسنده:
تام دایسون، استاد روابط بین الملل دپارتمان علوم سیاسی و روابط بین الملل کالج رویال هالووی دانشگاه لندن