امنیت انرژی و پاسخ آلمان به تجدیدنظر طلبی روسیه: خطرات قدرت مدنی

مترجمان:

دکتر جبار خدادوست،عضوهیات تحریریه مجله ایرانی روابط بین الملل

فاطمه وفایی زاده،کارشناسی ارشد مطالعات آمریکا-دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران


نویسنده:
تام دایسون، استاد روابط بین الملل دپارتمان علوم سیاسی و روابط بین الملل کالج رویال هالووی دانشگاه لندن

 

 

Attachments:
Download this file (امنیت انرژی و  پاسخ آلمان به تجدیدنظر طلبی روسیه   خطرات قدرت مدنی.pdf)امنیت انرژی و پاسخ آلمان به تجدیدنظر طلبی روسیه: خطرات قدرت مدنی275 kB178 Downloads