شما اینجا هستید: Homeکتاب ها و مجله های علمیکتابخانه

در دفاع از پوپولیسم چپ

شانتل موف

ترجمه: حسن اعمائی، بهزاد نیاز آذری

ادامه مطلب...

انقلاب پنهان کره شمالی :چگونگی تحول اطلاعات زیر زمینی یک جامعه بسته

زهرا شریف زاده عضو هیئت تحریریه مجله ایرنی روابط بین الملل

ادامه مطلب...

تغییرات سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در دوران دولت احمدی نژاد

نویسنده: محمدعلی هژبری عضو هیئت تحریریه مجله ایرانی روابط بین الملل

ادامه مطلب...

عصیان جنگ خزانه داری درعصر جدید

خوان زارات

گرد آوری و تدوین: لیلا طباطبایی

ادامه مطلب...

دیپلماسی عمومی در تئوری و عمل

تالیف: دکتر امیرهوشنگ میرکوشش

ادامه مطلب...

جریان شناسی سیاسی گروهک تروریستی تکفیری داعش

نویسنده:  شیرودی، محمد سجاد (1397)، ناشر: انتشارات ناقوس ،تعداد صفحات :140 ،تدوین :زهرا شریف زاده

ادامه مطلب...

هویت: تقاضای کرامت و سیاست غضب

نویسنده :فرانسیس فوکویاما/2018

تدوین: لیلا طباطبایی

ادامه مطلب...

آزادی اینترنت و فضای سیاسی

ترجمه:
دکتر امیر هوشنگ میرکوشش
 زهرا کیا دربند سری

انتشارات امیر کبیر

ادامه مطلب...

دکترین آمریکایی در افغانستان از تهاجم نظامی تا دولت سازی

نویسنده محمود باهوش فاردقی

ادامه مطلب...