فهرست مجلات رشته روابط بین الملل در Web of science

ابراهیم شاهی

امروزه با گسترش روزافزون تولید و انتشار منابع علمی، انتخاب و گزینش منابع معتبر برای آگاهی از معتبرترین،جدیدترین و به روزترین پژوهش ها و یافته های علمی از یک سو و انتخاب مجلات و نشریات معتبر برای چاپ و انتشار مقالات توسط محققان و پژوهشگران از سوی دیگر اهمیت بالایی پیدا کرده است. در این راستا با گسترش فناوری های اطلاعاتی در بستر اینترنت ابزارهای مهمی در جهت ارزیابی و داوری منابع علمی بوجود آمده است. Web of science یکی از مهمترین و معتبرترین ابزارهایی است که به ارزیابی و رتبه بندی مقالات و مجله های علمی پرداخته و با توجه به استنادات صورت گرفته به مقالات مجلات و سایر مولفه های معتبر دیگر اقدام به رتبه بندی مجلات می کند. یکی از مهمترین ابزارهای بررسی مجلات استناداتی است که به مقالات مجلات انجام می شود. این استنادات که از ابزاری به نام گزارش استنادی مجلات (Journal citation report ) استخراج می شود؛ مبنای رتبه بندی مجلات رشته های مختلف علمی بر اساس ضریب تأثیر(Impact factor) آنها می گردد. در این راستا آشنایی محققان و پژوهشگران با مجلات معتبر هر رشته می تواند کمک شایانی در انتخاب منابع باکیفیت برای مطالعه و در ادامه نگارش و تولید مقالات با کیفیت را در پی داشته باشد.

 

تحریریه مجله ایرانی روابط بین الملل

 

 

 

 

Attachments:
Download this file (Rank.pdf)Rank.pdf237 kB572 Downloads