شما اینجا هستید: Homeکتاب ها و مجله های علمیکتابخانهپانزده مدل نوسازی ، توسعه و دگرگونی سیاسی

پانزده مدل نوسازی ، توسعه و دگرگونی سیاسی

بررسی روند رشد سیاسی در جهانی‌شدن و جنبه‌های سیاسی آن در کتابی با عنوان «پانزده مدل نوسازی، توسعه و دگرگونی سیاسی» به قلم حسین سیف‌زاده از سوی نشر قومس منتشر شد.


به گزارش ایبنا،‌ این اثر با توجه به موضوع توسعه سیاسی به تأثیر آن در ابعاد گوناگون روابط بین‌الملل و قدرت کشورهای گوناگون در برابر یکدیگر می پردازد.

همان‌گونه که نویسنده این اثر معتقد است، مساله توسعه و نوسازی، به‌گونه‌ای که امروزه از آن سخن گفته می‌شود، معطوف به ارتقای کیفیت و کمیت زندگی انسانی است که توجه به جلوه‌های گوناگون زندگی یعنی «حفظ و ارتقا فضای زیست فردی و بومی، جهانی شدن امروزین و فضای ذهنی ـ زبانی انسانی را با تاکید بر حقوق بشر و کرامت انسانی نیازمند است.

در این فضای کاملا نوین زیستی، ذهنی و زبانی انسانی، لازم‌ است چشم‌انداز آرمان توسعه یافتگی با واقعیات سخت‌افزاری ـ نرم‌افزاری تعدیل شوند، در غیر این صورت افتادن در دام واقعیت‌گریزی خیال پردازانه(رویاگرایانه) بعید نخواهد بود.

این کتاب در دو بخش با عنوان‌های «مفروضات و پیش زمینه‌های ذهنیت‌ساز برای توسعه» و «مدل‌های راهجوی مکمل، رقیب یا بدیل توسعه» تدوین شده است.

نویسنده این اثر معتقد است که «الگوهای توسعه نه قابل انتقال از جامعه‌ای به جامعه‌ای دیگرند و نه با اعمال سیاست‌های آمرانه مفید می‌توانند باشند و نه بدون مشارکت آگاهانه و فعالانه شهروندان بصیر و آگاه ممکن خواهد بود. توسعه نیازمند تلاش آگاهانه انسانی برای رسیدن به تفرد شخصیتی است. رهایی از قیود محیطی و توان رقم زدن سرنوشت خود در دو سطح فردی و جهانی، اوج دستاوردی است که در قالب دموکراسی، حفظ کرامت انسانی و حقوق بشر نمود پیدا می‌کند.

این کرامت‌های انسانی و رعایت حقوق بشر، لازم است هم در سطح فردی و هم در سطح نهادی محقق شوند. برای رسیدن به این جایگاه از توسعه، ذهن انسانی نیازمند روز آمدی مستمر است و نیز نیازمند دانستن راه رسیدن به توسعه کار آمد است.

از دیگر مباحث این اثر می‌توان به توسعه و مردم سالاری، معمای توسعه، گسترش دموکراسی و تضمین حقوق بشر، توسعه و چشم‌انداز روشی، رابطه فرد و نهاد، مدل کارکردگرای‌ ـ ساختاری توسعه، توسعه از طریق مدل انتخاب خودگرایانه، مدل توسعه از طریق نخبگان سیاسی و مدل پیشنهادی توسعه پایدار برای ایران، اشاره کرد.

ناشر : قومس
نويسنده : دکتر حسین سیف زاده
شابك : ٩٧٨٩٦٤٨٨١١٢٨٥