در حاشیه سیاست خارجی

در حاشیه سیاست خارجی نوعی زندگی نامه است،ولی از آنجایی که نویسنده در مدت بیست و دوسالی که در وزارت امور خارجه گذرانده است،هیچگاه در متن سیاست خارجی قرار نداشته و تنها مشاهدات عینی خود را به رشته تحریر درآورده،این نام را برای کتاب برگزیده است.

این اثر در 9 فصل تنظیم شده است.فصل نخست به سالهای نهضت ملی از 1327 تا 1330 اختصاص یافته است.فصل دوم به سالهای تحصیل در پاریس از 1330 تا 1333 می پردازد.فصل سوم به سالهای اقامت در ایران از 1334 تا 1340 پرداخته شده است ؛ ماموریت در آلمان ، فرانسه ، مصر و ایتالیا در فصل های 4 تا 7 آماده است. فصل هشتم به تصدی اداره اطلاعات و مطبوعات در سالهای 1355 تا 1359 اختصاص یافته است. فصل نهم نیز آخرین ماموریت و انقلاب از 1356 تا 1358 را گزارش می کند.
در این کتاب با پیشینه و اوضاع داخلی وزارت امور خارجه و سفارتخانه های ایران در دوران پیش از انقلاب آشنا می شویم و می بینیم که چگونه شاه سابق خودش سیاست خارجی را در دست گرفته بود، به جزئیات امور رسیدگی می کرد و هرروز دستورهایی به وزیر امور خارجه وقت می داد.چگونه وزیران خارجه نقش منشی مطیع شاه را ایفا و دستورات او را مو به مو اجرا می کردند و هیچ گاه از خود ابتکاری نشان نمی دادند.
چاپ نخست این اثر در شمارگان 500 نسخه و به قیمت 150000 ریال توسط انتشارات میزان منتشر شده و در اختیار علاقمندان به تاریخ ایران قرار گرفته است.

نویسنده : دکتر عبدالرضا مهدوی

شابک : 978-964-511-495-2