شما اینجا هستید: Homeگزارش

موانع و چالش‌های مذاکره ایران و امریکا از دیدگاه نظریه امنیت‌هستی‌شناختی

دکتر رامتین رضایی عضو هیئت تحریریه مجله ایرانی روابط بین الملل

چهل و دومین هم اندیشی گروه مطالعات روابط بین الملل

ادامه مطلب...

بررسی اهداف و آینده پژوهی اقدام آمریکا در تروریستی اعلام کردن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

دکتر مهدی مطهر نیا

گزارش سی وششمین هم اندیشی تخصصی گروه مطالعات روابط بین الملل

ادامه مطلب...

بررسی روند معادلات و رخداد های منطقه خاورمیانه و سناریو های احتمالی در روابط میان ایران و آمریکا در سال 2019

گزارش دومین میزگرد گروه مطالعات روابط بین الملل

گرد آوری و تدوین: لیلا طباطبایی

ادامه مطلب...

آینده پژوهی روابط ایران و آمریکا

اولین میزگرد گروه مطالعات روابط بین الملل

ارائه دهندگان:اعضای هئیت تحریریه مجله ایرانی روابط بین الملل

ادامه مطلب...

خاورمیانه ی نفتی؛ در آچمز شیل تا بازتعریف پارادایم نوین ژئو-استراتژی

علی ترابی:کارشناس ارشد مطالعات آمریکای شمالی

ادامه مطلب...

موانع مذاکره ایران با آمریکا از دیدگاه رویکرد ادراکی

روح اله سوری عضو هیئت تحریریه مجله ایرانی روابط بین الملل

چهل و دومین هم اندیشی گروه مطالعات روابط بین الملل

ادامه مطلب...

مذاکرات صلح افغانستان؛ فرصت ها، چالش ها و پیامدهای منطقه ای آن

گزارش سی و پنجمین هم اندیشی گروه مطالعات روابط بین الملل

گردآوری و تدوین :روح الله  سوری

ادامه مطلب...

تحریم های ایالات متحده آمریکا؛ پیامدها و راهکارها

سی و چهارمین هم اندیشی گروه مطالعات روابط بین الملل با حضور دکتر احمد زیدآبادی

ادامه مطلب...

تبیین روابط عربستان سعودی -رژیم صهیونیستی و تاثیر آن بر نظم منطقه خاورمیانه


عارف بیژن کارشناس مسائل بین الملل

ادامه مطلب...

اروپا در کشاکش نظم نوین و نظام پُست وستفالیای اروپایی

محمد زارعی: پژوهشگر مطالعات آلمان و اروپا

ادامه مطلب...