گزارش سومین جلسه کارگاه آموزشی روش شناسی تحقیق

قاسم کرمی

 سومین جلسه کارگاه آموزشی سیمرغ باریخ با محوریت روش شناسی تحقیق و با موضوع روش پژوهش کیفی، کمی و ترکیبی و با هدف اصول نگارش پایان نامه، روش APA و مقالات ISI در روز چهارشنبه مورخ 7/11/94 در محل مجتمع پیامبر اعظم (ص) دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز و با حضور دانش پژوهان و دانشجویان برگزار گردید. در این جلسه که با همت پژوهشکده علوم اجتماعی و انقلاب دانشگاه آزاد برگزار شد جناب آقای دکتر میرکوشش ضمن ارائه خلاصه ای از جلسات گذشته، به تبیین اصول نگارش پایان نامه و روش منبع دهی APA پرداختند که اهم مطالب به اختصار بیان میگردد:

 

1- اصول نگارش و چگونگی فصول پایان نامه.

 الف: فصل اول شامل کلیات و موضوعاتی چون: مقدمه، بیان مسئله، اهداف، فرضیه، تعاریف عملیاتی، اهمیت و ضرورت و پیشینه ی پژوهش و نتیجه گیری فصصل.

 ب: فصل دوم شامل مبانی نظری و پیشینه تحقیق: نقش های هشتگانه نظریه

 ج: فصل سوم شامل مراحل انجام پژوهش (یافته های تحقیق)

 د: فصل چهارم شامل تحلیل یافته های تحقیق (تجزیه و تحلیل داده ها)

 ه: فصل پنجم شامل نتیجه گیری، پیشنهادات

 و: فهرست منابع

 

2- روش منبع دهی APA ، دلایل برتری این روش بر سایر روش های منبع دهی، ساختارکلی استناد دهی،ارائه دسته بندی کامل و جامعی از قواعد استناد دهی درون متنی.

 در ادامه جلسه جناب آقای شاهی کارشناس ارشد کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران که با دعوت دکتر میرکوشش در جلسه حضور یافتند در خصوص پایگاه های علمی ISI و SCOPUS توضیحات ارزشمندی ارائه نمودند. لازم به توضیح است در این جلسه جناب آقای دکتر برادران رییس محترم مجتمع پیامبر اعظم (ص) نیز حضور داشتند.

 

تحریریه مجله ایرانی روابط بین الملل