شما اینجا هستید: Homeگزارشانتخابات آمریکا وتاثیرآن بر محیط بین الملل(بخش اول)

انتخابات آمریکا وتاثیرآن بر محیط بین الملل(بخش اول)

گزارش سومین هم اندیشی علمی  "گروه مطالعات روابط بین الملل" در تاریخ دوشنبه 29 شهریور 95

رامتین رضایی

عنوان : انتخابات آمریکا وتاثیرآن بر محیط بین الملل
گردآوری و تدوین: لیلا طباطبایی-امیر مقدمی

مقدمه: رامتین رضایی مدیر نشست
انتخابات ریاست جمهوری در ایالات متحده امریکا پدیده ای است که همواره توجه و حساسیت افکار عمومی جهان،رهبران و سیاستمداران و کارشناسان و صاحب نظران را از پایان جنگ جهانی دوم تا به امروز به خود جلب نموده است.از دهه نود میلادی و تحت تاثیر انقلاب ارتباطات این حساسیت و پیگیری دو چندان گردیده است.
درخصوص تاثیر انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا بر روابط بین الملل و سیاست خارجی اساسا دو دیدگاه قابل طرح است.
دیدگاه نخست حضور کاندیدای هریک از دو حزب در کاخ سفید را تحولی جدی ومهم در سیاست خارجی این کشور و به تبع آن روابط بین الملل تلقی می نماید.
بر خلاف دیدگاه نخست دیدگاه دوم براین  باور است که سیاست خارجی امریکا دارای اصول ثابت و راهبرد مشخصی است که نتیجه انتخابات تغییر چندانی در آن ایجاد نخواهد نمود.
صرف نظر از داوری نسبت به دو دیدگاه یاد شده اذعان به این واقعیت ضروری است که ایالات متحده به عنوان اولین قدرت اقتصادی و صنعتی جهان ونیز بزرگترین قدرت نظامی نقشی تعیین کننده در ایجاد و تغییر قواعد و پدیده های روابط بین الملل ایفا می نماید.
بنابراین مطالعه وتحلیل انتخابات ریاست جمهوری در این کشور از سوی نخبگان فکری و اجرایی حوزه سیاست خارجی یک ضرورت تلقی می گردد.
انتخابات پیش رو در آمریکا از دو جنبه داخلی و خارجی متمایز از دوره های گذشته به نظر می رسد.
در حوزه خارجی یک دگردیسی تدریجی در حوزه کنشگری آمریکا قابل رویت است. یعنی خروج از خاورمیانه وگرایش به سمت آسیا-پاسیفیک،اختلافات با روسیه بر سر اوکراین و سوریه از یک سو و با چین بر سر مالکیت بر دریای چین جنوبی از سوی دیگر رو به تزاید است.ضمن اینکه وضعیت سوریه، یمن و عراق همچنان بحرانی و در پاره ای از ابهام قرار دارد.
داعش و سایر گروه های تکفیری همچنان تهدیدی بزرگ برای جهان به حساب آمده وکماکان از قدرت وارد آوردن ضربات مهلک برخوردارند.
اما انتخابات پیش رو از بعد داخلی نیز با پدیده ای تقریبا بی سابقه خود را مواجه می بیند. پوپولیسم با تمایلات و رگه هایی از راست کیشی افراطی که دونالد ترامپ جنجالی ترین کاندیدا در تاریخ انتخابات ریاست جمهوری امریکا آن را نمایندگی می کند.

 

تحریریه مجله ایرانی روابط بین الملل