انتخابات آمریکا :بررسی موردی رقابت هیلاری کلینتون ودونالد ترامپ(بخش اول)

اکبر مختاری

چهارمین هم اندیشی گروه  مطالعات روابط بین الملل

گردآوری و تدوین:لیلا طباطبایی- امیر مقدمی

مقدمه : امیر مقدمی

کمتر از 70 روز به هشتادوسومین دوره انتخابات ریاست جمهوری آمریکا باقی مانده است.

 با اینکه طبق قانون اساسی آمریکا محدودیت زیادی برای کاندیداتوری افراد جهت کسب عنوان رییس جمهوری آمریکا وجود ندارد اما همانگونه که مستحضرید رقابت نهایی با کاندیداهای دو حزب دموکرات و جمهوریخواه خواهد بود.

در کارزار تبلیغات انتخاباتی آنچه که به نظر میرسد افکار و عملکرد هیلاری کلینتون با حزب حامی خود هم راستاست اما دونالد ترامپ به دلیل شعارهای افراطی و موضع گیریهای تند و افراطی دوران انتخابات اولیه درون حزبی ،با اعضای درون حزبی نیز دچار چالش شده است.

 اگر چه پس از گزینش نهایی حامیان حزب جمهوریخواه و انتخاب ترامپ به عنوان کاندیدای نهایی آن حزب تلاش وی برای تعدیل شعارهای تبلیغاتی آغاز شد اما مشاهده میشود که شکاف در گزینش نهایی انتخابی از سوی رهبران فکری و رییسان جمهوری سابق همچنان پا برجاست و اجماع 100 درصدی در کمپین انتخاباتی ترامپ مشاهده نمیشود.

 آنچه که در زمان باقیمانده برای هر دو کاندیدا مهم است جمع آوری آرای خاکستری و افرادی هستند که هنوز تصمیم نهایی را اتخاذ نکرده اند.

و البته ترامپ مشکل دیگری نیز دارد و آن نیز همراه کردن نظر درون حزب جمهوریخواه است.

از آنجا که این انتخابات در نظام بین الملل و معادلات سیاسی جهانی تاثیرگذار خواهد بود لذا امشب در نظر داریم به بررسی موردی مواضع این دو کاندیدا و روند انتخابات و آینده آن همراه با کارشناسان محترم بپردازیم.

 

 اکبر مختاری

 شناخت انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بدون درک سیستم انتخاباتی این کشور امکان پذیر نیست.

بنیان گذاران آمریکا به هنگام شکل گیری این کشور برآمده از سیزده ایالت مستعمره اولیه تصمیم گرفتند سیستمی را طراحی کنند تا ایالت های مختلف سهم سیاسی خویش را عادلانه داشته باشند بنابراین سیستم الکترال کالج شکل گرفت.

سیستمی که نوعی الیتیسم درآن دیده میشود چرا که رای مستقیم مردم تعیین کننده نخواهد بود.

با توجه به این سیستم کاندیداهایی پیروز نهایی خواهند بود که آراء ایالت های بزرگتر و مهم را داشته باشند

مرور الکترال کالج برای کسب عدد 270 برای ورود به کاخ سفید نشان می دهد که برتری در 11 ایالت بخصوص کالیفرنیا، تگزاس، نیویورک ، ویرجینیا ، پنسیلوانیا ، کارولینای شمالی ، میشیگان و.... تعیین کننده اصلی است

.در این میان کالیفرنیا با 55 الکترال ایالتی است که به شکل  سنتی دموکراتها پیروز آن بوده اند.

انتخابات 2016 از آن جهت خاص است که نماینده ای از جمهوریخواهان  که فاقد آرا بخش دست راستی و محافظه کار و مذهبی حزب است ، به دور نهایی انتخابات راه یافته است و باید با دیگر کاندیداها رقابت کند.

 آنچه مهم است اینکه ترامپ مواردی را پذیرفته است که مسیحیان دوباره متولد شده با آنها سر ستیز دارند از سقط جنین تا آزادی های افسارگسیخته اجتماعی ....

 در حوزه سیاست خارجی ترامپ فاقد صلاحیت لازم است جایی که نقطه قوت جمهوریخواهان بوده است ومنجر به جدایی نخبگان حزب از او  شده است .

 در حوزه سیاست خارجی ترامپ از نوعی درون گرایی دفاع میکند در برابر جریان نومحافظه کار داخل حزب جمهوریخواه که به بین الملل گرایی تهاجمی اعتقاد دارد

 و در درون حزب جمهوری خواه نیزاز حمایت  پایگاه مذهبی ها محروم  است  و این اورا با چالش روبرو خواهد ساخت درحالیکه خانم کلینتون از بخش میانه حزب دموکرات می آید وفضا را برای جذب مرددین حزب مقابل نیز برای رای دادن به وی فراهم می نماید.

  در حوزه سیاست خارجی ترامپ فاقد صلاحیت لازم است جایی که نقطه قوت جمهوریخواهان بوده است ومنجر به جدایی نخبگان حزب از او شده است .

 در حوزه سیاست خارجی ترامپ از نوعی درون گرایی دفاع میکند در برابر جریان نومحافظه کار داخل حزب جمهوریخواه که به بین الملل گرایی تهاجمی اعتقاد دارند و در درون حزب جمهوری خواه نیز از حمایت  پایگاه مذهبی ها محروم  است  و این موضوع نیز او را با چالش روبرو خواهد ساخت درحالی که خانم کلینتون از بخش میانه حزب دموکرات می آید و فضا را برای جذب مرددین حزب مقابل نیز برای رای دادن به وی فراهم می نماید

گروه مطالعات روابط بین الملل

تحریریه مجله ایرانی روابط بین الملل