شما اینجا هستید: Homeیادداشت

نگاه تاریخی به برده داری وتبعیض نژادی در امریکا در پی قتل جورج فلوید

دکتر مهدی نوربخش استاد روابط خارجی و تجارت بین الملل دانشگاه هریسبرگ پنسیلوانیا

ادامه مطلب...

کرونا و آینده نظم بین الملل

دکتر علی اصغر نعیمی

ادامه مطلب...

مؤلفه های تأثیر گذار بر آینده روابط امریکا و عربستان(قسمت اول )

تدوین: زهرا شریف زاده عضو هیئت تحریریه مجله ایرانی روابط بین الملل

ادامه مطلب...

اگر چین رهبری جهان را به عهده بگیرد چه؟

فائزه قاسمی دکترای روابط بین الملل

ادامه مطلب...

دنیای قدیمی در حال مرگ

زهرا شریف زاده عضو هیئت تحریریه مجله ایرانی روابط بین الملل

ادامه مطلب...

چرا امریکا نگران چین است؟

عمران کریمی دانشجوی دکتری مطالعات خاورمیانه از دانشگاه مارمارای استانبول

ادامه مطلب...

مؤلفه های تأثیر گذار بر آینده روابط امریکا و عربستان(قسمت پایانی)

تدوین :زهرا شریف زاده عضو هیئت تحریریه مجله ایرانی روابط بین الملل

ادامه مطلب...

تقابل نظامی چین و آمریکا بر سر کرونا

دکتر امیر هوشنگ میرکوشش

ادامه مطلب...

بازاندیشی مفهوم امنیت بین الملل پس از کرونا:ضرورت یا توهم؟

علیرضا باقری رونقی دانشجوی دکتری روابط بین الملل پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران

ادامه مطلب...

رویکردهای نوین منطقه ای ایران

بنیامین صادقی پژوهشگر صلح و روابط بین الملل

ادامه مطلب...