سناریوهای پیش روی همه پرسی استقلال کردستان

روح اله سوری: کارشناس ارشد روابط بین الملل

روهينگيا: مثلث تعارض قومی؛ مذهبی و سیاسی

رامتین رضایی: عضو هیئت تحریریه

جایگاه آسیا –پاسیفیک در آینده سیاست خارجی امریکا

دکتر امیرهوشنگ میر کوشش- رامتین رضایی

رفراندم استقلال اقلیم خود مختار کردستان عراق گامی در اجرای طرح خاورمیانه جدید

سیده مسعوده میر مسعودی بیستمین هم اندیشی تلگرامی تخصصی گروه مطالعات روابط بین...

تحریم های جدید آمریکا علیه ایران و ضرورت حفظ برجام

گزارش جلسه گفت و گو و پرسش و پاسخ با حضور  دکتر...

12345

تحلیل

واکاوی قدرت و نظام بین الملل در موضوع سعدالحریری

واکاوی قدرت و نظام بین الملل در موضوع سعدالحریری

محمد علی هژبری:عضو هیئت تحریریه مجله ایرانی روابط بین الملل ...

اصول راهبرد خاورمیانه‌ای ترامپ

اصول راهبرد خاورمیانه‌ای ترامپ

روح اله سوری:عضو هیئت تحریریه مجله ایرانی روابط بین الملل ...

گزارش

تحول از جهان روح بنیان به جهان منفعت بنیان: ضرورت ایجاد ثبات در خاورميانه

تحول از جهان روح بنیان به جهان منفعت بنیان: ضرورت ایجاد ثبات در خاورميانه

رامتین رضایی: عضور هیئت تحریریه مجله ایرانی روابط بین الملل بیست وششمین هم اندیشی گروه مطالعات رواب...

ايران و روسيه در افغانستان

ايران و روسيه در افغانستان

جاوید حسینی:پژوهشگر موسسه مطالعات آسیای مرکزی و افغانستان بیست وپنجمین هم اندیشی علمی تخصصی گروه مط...

رای مثبت به استقلال کردستان؛ راهبرد  مناسب ایران در قبال این موضوع

رای مثبت به استقلال کردستان؛ راهبرد مناسب ایران در قبال این موضوع

روح اله سوری  بیست وچهارمین هم اندیشی تلگرامی علمی تخصصی گروه مطالعات روابط بین الملل ...

چالش های اقتصادی و سیاست خارجی اربیل در روابط با کشورهای منطقه و بین الملل پس از رفراندوم

چالش های اقتصادی و سیاست خارجی اربیل در روابط با کشورهای منطقه و بین الملل پس از رفراندوم

محمد علی هژبری  بیست وچهارمین هم اندیشی تلگرامی علمی تخصصی گروه مطالعات روابط بین الملل ...

مفاهیم و نظریه های روابط بین الملل

جنگ از نگاه رئالیسم و لیبرالیسم

جنگ از نگاه رئالیسم و لیبرالیسم

گرد آوری و تدوین: امین رفیع

Noopolitik

Noopolitik

دکتر امیر هوشنگ میرکوشش

تأملی در خصوص چیستی مفهوم حقوق بشر

تأملی در خصوص چیستی مفهوم حقوق بشر

دکتر فاطمه محمدی:دکتری روابط بین الملل و مدرس دانش...

هستی شناسی صلح بین الملل

هستی شناسی صلح بین الملل

دکتر امیر هوشنگ میرکوشش گزارش دهمین هم اندیشی گرو...

روابط بین الملل: مسائل مفهومی و چالش ها

روابط بین الملل: مسائل مفهومی و چالش ها

دکتر فاطمه محمدی: مدرس دانشگاه علامه طباطبایی ...

تاریخ روابط بین الملل

جنگ سرد

جنگ سرد

رامتین رضایی : عضو هیئت تحریریه

چگونگی پویایی رژیم های سیاسی در تاریخ

چگونگی پویایی رژیم های سیاسی در تاریخ

درنگ تاریخی یا تأخیر مرحله‌ای

فرهیختگان

جرج فراست کنان

جرج فراست کنان

                 

جان مرشایمر (John Mearsheimer)

جان مرشایمر (John Mearsheimer)

جان مرشایمر(John Mearsheimer) در 14 دسامبر سال  ۱۹۴۷ میلادی یعنی در دهه اول دوران جنگ سرد،در بروکل...

همایش-آموزش-پژوهش