شما اینجا هستید: Homeیادداشت

رفتار با چین (استراتژیک یا معمولی؟)

 رضا میرزایی کارشناس ارشد روابط بین الملل

ادامه مطلب...

واکاوی چرایی افزایش اعتراضات و تمایلات جدایی طلبانه ایالتی در امریکا(مطالعه موردی استقلال طلبی کالیفرنیا)

زهرا شریف زاده عضو هیئت تحریریه مجله ایرانی روابط بین الملل

ادامه مطلب...

فقدان اینترنت ملی در کشورهای قدرتمند غربی: بررسی سه فرضیه

دکتر محمد منصور نژاد

ادامه مطلب...

ویروس آمریکایی هم در جهان منتشرشد!

رضا میرزایی کارشناسی ارشد روابط بین الملل

ادامه مطلب...

چرا امریکا نگران چین است؟

عمران کریمی دانشجوی دکتری مطالعات خاورمیانه از دانشگاه مارمارای استانبول

ادامه مطلب...

دیپلماسی دفترچه بدهی چین

رضا میرزائی کارشناس ارشد روابط بین الملل

ادامه مطلب...

انتخابات آمریکا

 دکترامیر هوشنگ میرکوشش

ادامه مطلب...

لیبی،مدل جدید گسست در خاورمیانه

عمران کریمی دانشجوی دکتری مطالعات خاورمیانه دانشگاه مارمارای استانبول

ادامه مطلب...

نگاه تاریخی به برده داری وتبعیض نژادی در امریکا در پی قتل جورج فلوید

دکتر مهدی نوربخش استاد روابط خارجی و تجارت بین الملل دانشگاه هریسبرگ پنسیلوانیا

ادامه مطلب...

کرونا و آینده نظم بین الملل

دکتر علی اصغر نعیمی

ادامه مطلب...