شما اینجا هستید: Homeکتاب ها و مجله های علمیمقالات علمی پژوهشیارسال مقالات

راهنمای ارسال مقاله


ارسال مطلب برای درج در وب سایت
1 - مقاله حداکثر 2000 کلمه همراه با فایل آن در محیط Word ارسال شود. 2 - مقاله به صورت تحلیل علمی و در مورد مسائل روز روابط بین الملل و همچنین مفاهیم و نظریه های روابط بین الملل باشد. 3 - مقاله دارای نام و نام‌خانوادگی نويسنده، رشته تحصيلی، محل کار و پست الکترونيکی مؤلف (مؤلفين) باشد. 4 - معادل لاتين اسامي و توضیح اصطلاحات تخصصي يا نامفهوم در پاورقي هر صفحه ذكر شود. 5 - ارجاعات داخل متن و تنظیم منابع بر اساس روشAPA تنظيم شود(در صورت داشتن فهرست منابع) 6 - مقاله قبلاً چاپ نشده یا همزمان برای چاپ به نشریات دیگر ارسال نشده باشد.
نام و نام خانوادگی(*)
ورودی نامعتبر
تاریخ تولد(*)
ورودی نامعتبر
مدرک تحصیلی(*)
ورودی نامعتبر
رشته تحصیلی(*)
ورودی نامعتبر
شغل
ورودی نامعتبر
درجه علمی
ورودی نامعتبر
درصورت همکاری با دانشگاه ها یا مراکز علمی
نوع مطلب(*)
ورودی نامعتبر
عنوان مطلب(*)
ورودی نامعتبر
نام و نام خانوادگی ارائه دهنده/گان(*)
ورودی نامعتبر
نشانی پست الکترونیک(*)
ورودی نامعتبر
تلفن همراه(*)
ورودی نامعتبر
فایل مطلب(*)
ورودی نامعتبر
شرایط و ضوابط(*)
ورودی نامعتبر
کد امنیتی(*) کد امنیتی
مقدار نمایش داده شده در تصویر را درست وارد کنید.

 


 

فرم ارسال مقالات
ارسال مقاله بايستي به زبان فارسی روان و با استفاده از نرم افزار WORD تهيه و فقط به صورت الکترونيکي ( با فونت ۱۴BZAR، فاصله سطرها ۲) ارسال شود. مقاله بايستي داراي عنوان، مشخصات نويسنده و يا نويسندگان و چکيده فارسی و انگلیسی همراه با واژگان کليدي (حداقل ۳ تا ۵ واژه) و نيز مقدمه، بخش هاي فرعي، نتيجه گيري و فهرست منابع باشد. مشخصات نويسنده يا نويسندگان شامل: نام و نام خانوادگي، سمت و درجه علمي، محل خدمت و نشانی پست الکترونيکي ذکر شود. عنوان مقاله حداکثر در ده کلمه بازتاب دهنده محتواي مقاله باشد. چکیده مقاله(فارسي و انگلیسی) حداكثر در ۳۰۰ كلمه باید دارای بیان مسئله، سوال اصلي، فرضیه، روش شناسي، چارچوب نظري و نتايج باشد. مقاله بايستي داراي مقدمه اي شامل: تعريف موضوع، بيان مسأله و بيان اهداف باشد. مقاله بايستي داراي پيشينه تحقيق شامل: موضوع و چارچوب نظري، طرح پرسش ها يا فرضيات تحقيق، روش تحقيق، يافته ها و تفسيرآنها توأم با نتيجه گيري نهايي ارائه شود. شیوه تقسيم‌بندي بخش های مقاله با «شماره» اصلي و فرعي و فرعي تر باشد و از عناويني چون گفتار، باب و … استفاده نشود. نحوه ارجاع و رفرنس دهی در اصل مقالات باید به شکل درون متنی ( روش APA)و در پايان مقاله در سه بخش فارسي ـ لاتين ـ عربي و بر اساس حروف الفباء تنظيم شده باشد. معادل هاي غير فارسي، اصطلاحات و توضيحات ضروري که در متن آورده نمي شوند، به صورت پانوشت ذکر شوند. تعداد کلمات كل مقاله (شامل پانوشت ها و منابع) تا حد امکان بيش از8500کلمه نباشد.
نام و نام خانوادگی(*)
نام و نام خانوادگی را به درستی وارد نمایید
ایمیل(*)
ایمیل خود را به درستی وارد نمایید
آپلود فایل مقاله(*)
فایل را وارد نمایید
تصویر زیر را وارد نمایید(*) تصویر زیر را وارد نمایید
از نو
مقدار را به طور صحیح وارد نمایید