شما اینجا هستید: Homeپرونده ماهپرونده امرداد 1400

پرونده امرداد 1400

از دست رفتن فرصت ملت-دولت‌سازی در قرن‌بیستم، شرایط نامساعدی برای افغانستان در قرن بیست و یکم ایجاد نمود

 مصاحبه مجله ایرانی روابط بین الملل با دکتر مجتبی مقصودی  *

ادامه مطلب...

نشانه های شکست سیاست امریکا در افغانستان از یک دهه پیش ظهور کرد

مصاحبه مجله ایرانی روابط بین الملل با محسن روحی صفت*

ادامه مطلب...

نقش طالبان در امنیت ملی چین

 *زهرا شریف زاده

ادامه مطلب...

ایران-طالبان:همکاری یا منازعه

  زهرا اکبری*

ادامه مطلب...

هدف امریکا ناامن نمودن منطقه برای چین و ایران است

 مصاحبه مجله ایرانی روابط بین الملل با دکتر محمد‌منصورنژاد*

ادامه مطلب...

مرشایمر،افغانستان و هژمونی لیبرال امریکا

* روح الله سوری

ادامه مطلب...