شما اینجا هستید: Homeگزارش

سایه روشن خروج از صلح مسلح در خاورمیانه

امیرحـــســــــــــن کشاورززاده

ادامه مطلب...

جایگاه مناقشه فلسطین اسراییل در راهبرد تقابل جویانه عربستان نسبت به ایران

روح الله سوری عضو هیئت تحریریه مجله ایرانی روابط بین الملل

گزارش سی امین هم اندیشی گروه مطالعات روابط بین الملل

ادامه مطلب...

تداوم تهاجم ترکیه به شمال سوریه دلایل وپیامدها

داود احمدزاده

گزارش بیست و نهمین هم اندیشی گروه مطالعات روابط بین الملل

ادامه مطلب...

ايران و روسيه در افغانستان

جاوید حسینی:پژوهشگر موسسه مطالعات آسیای مرکزی و افغانستان

بیست وپنجمین هم اندیشی علمی تخصصی گروه مطالعات روابط بین الملل

ادامه مطلب...

چالش های اقتصادی و سیاست خارجی اربیل در روابط با کشورهای منطقه و بین الملل پس از رفراندوم

محمد علی هژبری

 بیست وچهارمین هم اندیشی تلگرامی علمی تخصصی گروه مطالعات روابط بین الملل

ادامه مطلب...

اهداف و انگیزه های تقابل میان سوریه و اسرائیل

رامتین رضایی:عضو هئیت تحریریه مجله ایرانی روابط بین الملل

گزارش سی امین هم اندیشی گروه مطالعات روابط بین الملل

ادامه مطلب...

بررسی ابعاد عملیات شاخه زیتون

دکتر مانی محرابی

گزارش بیست و نهمین هم اندیشی گروه مطالعات روابط بین الملل

ادامه مطلب...

تحول از جهان روح بنیان به جهان منفعت بنیان: ضرورت ایجاد ثبات در خاورميانه

رامتین رضایی: عضور هیئت تحریریه مجله ایرانی روابط بین الملل

بیست وششمین هم اندیشی گروه مطالعات روابط بین الملل

ادامه مطلب...

رای مثبت به استقلال کردستان؛ راهبرد مناسب ایران در قبال این موضوع

روح اله سوری

 بیست وچهارمین هم اندیشی تلگرامی علمی تخصصی گروه مطالعات روابط بین الملل

ادامه مطلب...

30 عامل مهم در فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی

مصطفی آذریان

تحلیلگر مسائل بین الملل و پژوهشگر مسائل استراتژیک  روسیه

ادامه مطلب...