شما اینجا هستید: Homeگزارش

تقابل ایران و عربستان در عراق

بیست و یکمین هم اندیشی گروه مطالعات روابط بین الملل

محمد علی هژبری /دانشجوی دکتری علوم سیاسی

ادامه مطلب...

خودمختاری اقلیم کردستان عراق و موانع پیش رو

مهدی پادروند

بیستمین هم اندیشی تلگرامی علمی گروه مطالعات روابط بین الملل

 

ادامه مطلب...

بررسی بحران سوریه در خاور میانه کشورهای منطقه ای و فرا منطقه ای

مهدی پادروند /کارشناس ارشد روابط بین الملل

هفدهمین هم اندیشی علمی تخصصی گروه مطالعات روابط بین الملل

ادامه مطلب...

پنجمین نشست جهانی شدن با موضوع دولت های مجازی در عصر جهانی شدن

گزارش از رامتین رضایی

ادامه مطلب...

روسیه و بحران اوکراین

مصطفی آذریان تحلیلگر مسائل استراتژیک روسیه

گزارش سیزدهمین هم اندیشی گروه مطالعات روابط بین الملل

ادامه مطلب...

ضرورت اتخاذ استراتژی برد - برد از سوی ایران در قبال سوریه

بیست و یکمین هم اندیشی گروه مطالعات روابط بین الملل

روح الله سوری /کارشناس ارشد روابط بین الملل

ادامه مطلب...

روسیه و خاورمیانه

مصطفی آذریان:تحلیلگر استراتژیک  مسائل روسیه و سردبیر ایراسیه

هجدهمین هم اندیشی تلگرامی علمی تخصصی در گروه مطالعات روابط بین الملل

ادامه مطلب...

ابهام در آینده‌ خاورمیانه در عصر آمریکای ترامپ

اکبرمختاری مدرس مدعو دانشگاه و کارشناس ارشد روابط ‌بین‌الملل

شانزدهمین هم اندیشی علمی تخصصی گروه مطالعات روابط بین الملل

سلسله مباحث  "ابهام در آینده خاورمیانه"

ادامه مطلب...

رویکرد روسیه نسبت به بحران سوریه

مجتبی جلال زاده تحلیل گر مسائل اروپا و خاورمیانه 

سیزدهمین هم اندیشی گروه مطالعات روابط بین الملل

ادامه مطلب...

چهارمین نشست جهانی شدن

 رامتین رضایی: عضو هیئت تحریریه

ادامه مطلب...