شما اینجا هستید: Homeگزارش

صلح از منظر حقوق بین الملل

دکتر امیر مقامی

دهمین هم اندیشی گروه مطالعات روابط بین الملل (سه شنبه 12بهمن95)

ادامه مطلب...

صلح در روابط بین الملل از منظر فقه روابط بین الملل شیعی

دکتر سید محمد ساداتی نژاد

نهمین هم اندیشی گروه مطالعات روابط بین الملل یکشنبه 10 بهمن 1395

ادامه مطلب...

مفهوم صلح

لیلا طباطبایی -امیر مقدمی

نهمین  هم اندیشی گروه مطالعات روابط بین الملل یکشنبه 10بهمن 95

ادامه مطلب...

برجام و آینده آن

 میزگرد رادیو گفتگو با حضور دکتر امیرهوشنگ میرکوشش

ادامه مطلب...

انتخابات آمریکا :بررسی موردی رقابت هیلاری کلینتون ودونالد ترامپ(بخش سوم)

سجاد خطیبی

چهارمین هم اندیشی گروه  مطالعات روابط بین الملل

ادامه مطلب...

صلح ،نصوص وروایت های دینی

دکتر محمد منصور نژاد

دهمین هم اندیشی علمی گروه مطالعات روابط بین الملل 12 بهمن 1395

ادامه مطلب...

صلح ومدارا ورواداری در فرهنگ وادب پارسی

دکتر شهرزاد نوری صفا: عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور

گزارش نهمین هم اندیشی گروه مطالعات روابط بین الملل یکشنبه 10 بهمن 1395

ادامه مطلب...

نقش روسیه در بحران سوریه

گزارش سومین جلسه بحث آزاد گروه تلگرامی روابط بین الملل

تدوین: لیلا طباطبایی

ادامه مطلب...

گزارش نشست جهانی شدن دردانشگاه علمی کاربردی

رامتین رضایی

ادامه مطلب...

انتخابات آمریکا :بررسی موردی رقابت هیلاری کلینتون ودونالد ترامپ(بخش دوم)

رامتین رضایی 

چهارمین هم اندیشی گروه  مطالعات روابط بین الملل

ادامه مطلب...