شما اینجا هستید: Homeپرونده ماهپرونده تیرماه

پرونده تیرماه

بایدن و صلح ابراهیم

نصیر جینور: عضو هیئت تحریریه مجله ایرانی روابط بین الملل

ادامه مطلب...

بایدن‌ به دنبال پیاده‌سازی قدرت هوشمند‌تر آمریکایی است

دکتر مهدی‌مطهرنیا در گفتگو با مجله ایرانی روابط بین‌الملل

ادامه مطلب...

بایدن و مساله هسته‌ای ایران

دکتر اکرم صالحی
سردبیر مجله انگلیسی روابط بین الملل

ادامه مطلب...

آینده امنیتی- سیاسی افغانستان در پرتو خروج نظامی آمریکا

آرزو روانستان: دانشجوی دکترای روابط بین‌الملل، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

ادامه مطلب...

سیاست مشخص آمریکا رفتن به سوی شرق و کنترل و مهار چین است

دکتر امیر‌هوشنگ میرکوشش‌ در گفتگو با مجله ایرانی روابط بین‌الملل

ادامه مطلب...

مرجعیت بین‌المللی قدرت بودن، برای آمریکا هزینه‌آفرین بود

فریدون‌مجلسی در گفتگو با مجله ایرانی روابط بین‌الملل

ادامه مطلب...

پرزیدنت‌بایدن و معمای‌خاورمیانه :ماندن یا نماندن‌ در یک کلاف سردر‌گم

دکتر رامتین رضایی : دبیر پرونده ماه

ادامه مطلب...

رابطه ایالات متحده امریکا و عربستان سعودی(مقایسه دوره ی ترامپ و بایدن)

زهرا شریف زاده: دانشجوی دکتری روابط بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود

ادامه مطلب...

بایدن و ایجاد نظم جدید در خاورمیانه

زهرا اکبری: دانشجوی کارشناسی ارشد روابط بین الملل دانشگاه علامه طباطبایی

ادامه مطلب...

بایدن و مساله خاورمیانه: خروج آمریکا از خاورمیانه و آینده منازعات منطقه

بهار وکیلی: دانشجوی دکتری روابط بین الملل دانشگاه آزاد شاهرود

ادامه مطلب...